Elemonbg.com, ЕЛЕМОН, ел захранване, ЕЛЕМОН Варна, електрозахранване, енергетика, електроизграждане, сондаж, кабелни линии, трафопостове, трансформатори, КТП, ВЕИ, ветрогенератор, захранване

language bg

iso 9001

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

. Начало
. За КОНСОРЦИУМ Елемон
  . Екипът
  . Работа
. Дейности и услуги
. Нашите проекти
. Нашите клиенти
. Акредитации
. Контакт с нас
. Проект Елемон
EUESF
 

Работа

Свободни работни позиции

в момента няма обявени свободни позиции

Самоинициативно писмо

Вие сте високо мотивирани, имате желание да работите в областта на проектиране, ремонт, рехабилитация, производство на трасформаторни подстанции, разпределителни и електромерни табла и извършване на строително монтажни работи в областта на Енергетиката сред млад екип с перспективи.

Смятате, че ЕЛЕМОН ООД е Вашето място за професионална реализация, изпратете мотивационно писмо на адрес info@elemonbg.com  или elemon@abv.bg
 

.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0267
„Подобряване на условията на труд в ЕЛЕМОН и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Елемон ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


designed by seedot.com     Copyright © ELEMON Ltd. 2008. All rights reserved.