Elemonbg.com, ЕЛЕМОН, ел захранване, ЕЛЕМОН Варна, електрозахранване, енергетика, електроизграждане, сондаж, кабелни линии, трафопостове, трансформатори, КТП, ВЕИ, ветрогенератор, захранване

language bg

iso 9001

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

. Начало
. За КОНСОРЦИУМ Елемон
  . Екипът
  . Работа
. Дейности и услуги
. Нашите проекти
. Нашите клиенти
. Акредитации
. Контакт с нас
. Проект Елемон
EUESF
 

За КОНСОРЦИУМ Елемон

КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД гр.Варна е създадена на 10.01.2007г. Основната дейност на фирмата е проектиране, ремонт, рехабилитация, производство на трасформаторни подстанции, разпределителни и електромерни табла и извършване на строително монтажни работи в областта на Енергетиката.

КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД е съставен от утвърдени в енергийния бранш фирми. Съдружници в консорциума са:

БЕЛ – РС ООД
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА 99 ООД
ЕЛИТ – 98 ООД
ПАНДОРА ЕООД
МИВА – СТАРТ
ПОПОВ И СИЕ СД
ЕЛКОМ – МД ЕООД
ЕЛ. СТИЛ ЕООД
ЕЛСТРОЙ КОРЕКТ ООД

Основни клиенти на консорциума са:

ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ АД 
НЕК
и други

Всички работници и служители на фирмите – съдружници в ЕЛЕМОН ООД са висококвалифицирани и отговорни и могат да изпълняват, както самостоятелни задачи, така също и да работят в екип.

Консорциума разполага с много добра материална база, включваща офиси, закрити и открити складови площи и цехове с монтирани в тях машини – абканти, отрезни машини, бормашини, заваръчни агрегати и др. - за изработване на метални конструкции за извършваната строителна и електромонтажна дейност.

Разполагаме с механизацията на фирмите от консорциума, необходима за извършване на строително монтажни дейности, свързани с енергийни обекти.

Фирмите за производство в КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД са с много добро технологично оборудване. Притежават инженерно – технологични екипи на високо ниво за разработка и внедряване на новости в производството.

В КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД участва фирма с най – висок клас на акридитация за пусково – наладъчни работи.

КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕМОН" ООД притежава сонда GRUNDOPIT 40/60 за хоризонтално сондиране с електро управляема глава с мощност 37,5 кW, 1000  NM въртящ момент с дължина на сондиране 120 м. и възможности от ф 32 до ф 160 Фирмата притежава и лепачка на тръби КWH с възможности да лепи до ф 250. Сондьорите са преминали курсове за заваряване, като свидетелствата им са признати в Европейският съюз. 

.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0267
„Подобряване на условията на труд в ЕЛЕМОН и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Елемон ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


designed by seedot.com     Copyright © ELEMON Ltd. 2008. All rights reserved.